สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก

สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก

สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก
กดคลิกตรงนี้เลย
สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก
แผนที่โลกจะปรากฎขึ้นมา จุดไฟสีฟ้าคือที่ๆเราอยู่ปัจจุบัน

เราสามารถคลิกดูในแต่ละโซนของแผนที่โลกเพื่อดูรายละเอียดแผนที่ย่อยได้ แต่ละพื้นที่มีชื่อตามนี้

สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก

และเมื่อเราคลิกเข้าไปในแผนที่ย่อยแล้ว เราจะเห็นหน้าต่างแบบนี้ ซึ่งเราสามารถกดชี้ดูตามจุดต่างๆ เพื่อแสดงรายละเอียดมอนสเตอร์ หรือ NPC ในแผนที่ย่อยต่างๆ ได้อีกด้วย

สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก
  1. จุดที่กระพริบ คือพื้นที่ๆเราอยู่ในปัจจุบัน
  2. เมื่อนำลูกศรไปชี้ตามจุดต่างๆ จะแสดงรายละเอียดในพื้นที่นั้นออกมา เราสามารถกดคลิกตามจุดเพื่อเปิดระบบนำทางได้
  3. กดคลิกที่ลูกศรต่างๆในแผนที่ย่อย เพื่อเลื่อนไปดูแผนที่ถัดไป
  4. กดคลิก “แผนที่ทั้งหมด” เพื่อย้อนกลับไปยังแผนที่โลกอีกครั้ง
สูตรเกม GHOST ONLINE ระบบแผนที่โลก
เมื่อตอบตกลง เราสามารถวิ่งตามลูกศรบนหัวตัวละครไปยังเป้าหมายได้ทันที