สูตร GTA San Andreas PlayStation 2

เกมเมอร์สามารถเลือกใช้สูตรจากการกดตามปุ่มตามให้ถูกต้องในระหว่างการเล่นเกม หากสูตรโกงถูกต้องจะขึ้นข้อความว่า “Cheat Activated!” บนขอบซ้ายบน

 • อาวุธชุดที่ 1: R1, R2, L1, R2, ซ้าย, ลง, ขวา, ขึ้น, ซ้าย, ลง, ขวา, ขึ้น
 • อาวุธชุดที่ 2: R1, R2, L1, R2, ซ้าย, ลง, ขวา, ขึ้น, ซ้าย, ลง, ลง, ซ้าย
 • อาวุธชุดที่ 3: R1, R2, L1, R2, ซ้าย, ลง, ขวา, ขึ้น, ซ้าย , ลง, ลง, ลง
 • เพิ่มเลือด, เกราะ และเงิน 250,000: R1, R2, L1 , X, ซ้าย , ลง, ขวา, ขึ้น, ซ้าย, ลง, ขวา, ขึ้น
 • เพิ่ม Wanted Level ทีละสองดาว: R1, R1, วงกลม, R2, ขวา, ซ้าย, ขวา, ซ้าย, ขวา, ซ้าย
 • เพิ่ม Wanted Level 6 ดาว: วงกลม, ขวา, วงกลม, ขวา, ซ้าย, สี่เหลี่ยม, X, ลง
 • ล็อค Wanted Level คงที่: วงกลม, ขวา, วงกลม, ขวา, ซ้าย, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, ขึ้น
 • Wanted Level หายเกลี้ยง: R1, R1, วงกลม, R2, ขึ้น, ลง, ขึ้น, ลง, ขึ้น, ลง
 • นักขับรถจะมีนิสัยรุนแรง: ขวา, R2, ขึ้น, ขึ้น, R2, วงกลม, สี่เหลี่ยม, R2, L1, ขวา, ลง, L1
 • ประชาชนทุกคนขับรถอย่างบ้าคลั่ง: R2, วงกลม, R1, L2, ซ้าย R1, L1, R2, L2
 • รถยนต์ทุกคันติด Nitro: ซ้าย, สามเหลี่ยม, R1, L1, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, ลง, วงกลม, L2, L1, L1
 • ทุกคนกลายเป็น Elvis: L1, วงกลม, สามเหลี่ยม, L1, L1, สี่เหลี่ยม, L2, ขึ้น, ลง, ซ้าย
 • Taxi ทุกคันมี Nitro และรถสามารถกระโดดได้: ขึ้น, X, สามเหลี่ยม, X, สามเหลี่ยม, X, สี่เหลี่ยม, R2, ขวา
 • รถชนครั้งเดียวระเบิด และรถตนเองเป็นอมตะ: L1, L2, L2 ขึ้น, ลง, ลง, ขึ้น, R1, R2, R2
 • รถทุกคนที่สัญจรจะเป็นรถเก่า: L2, ขวา, L1, ขึ้น, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
 • การจราจรจะไฟเขียวตลอดทาง: ขวา, R1, ขึ้น, L2, L2, ซ้าย, R1, L1, R1, R1
 • รถทุกคันล่องหน (ยกเว้นจักรยาน): สามเหลี่ยม, L1, สามเหลี่ยม, R2, สี่เหลี่ยม, L1, L1
 • เปิดโหมด Adrenaline: X, X, สี่เหลี่ยม, R1, L1, X, ลง, ซ้าย, X
 • ระเบิดรถทุกคัน: L1, L2, L2, ขึ้น, ลง, ลง, ขึ้น, R1, R2, R2
 • ธีม Kinky: สี่เหลี่ยม, ขวา, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, L2, X, สามเหลี่ยม, X, สามเหลี่ยม
 • ประชาชนเข้ามานั่งรถยนต์ของผู้เล่น: X, สี่เหลี่ยม, ลง, X, สี่เหลี่ยม, ขึ้น, R1, R1
 • รถจะลอยตัวเมื่อชน: สี่เหลี่ยม, R2, ลง, ลง, ซ้าย, ลง, ซ้าย, ซ้าย, L2, X
 • รถบินได้: สี่เหลี่ยม, ลง, L2, ขึ้น, L1, วงกลม, ขึ้น, X, ซ้าย
 • รถสามารถขับเป็นเรือ/ลอยน้ำได้: ขวา, R2, วงกลม, R1, L2, สี่เหลี่ยม, R1, R2
 • ฆ่าตัวตาย: ขวา, L2, ลง, R1, ซ้าย, ซ้าย, R1, L1, L2, L1
 • ธีมตัวตลก: สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, L1, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, สี่เหลี่ยม, ลง, วงกลม
 • ธีมชายหาด: ขึ้น, ขึ้น, ลง, ลง, สี่เหลี่ยม, วงกลม, L1, R1, สามเหลี่ยม, ลง.
 • ธีม Yakuza และการจราจรรถยนต์ทุกคันเป็นสีดำ: วงกลม, L2, ขึ้น, R1, ซ้าย, X, R1, L1, ซ้าย, วงกลม
 • เร่งเวลาในเกม: วงกลม, วงกลม, L1, สี่เหลี่ยม, L1, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, L1, สามเหลี่ยม, วงกลม, สามเหลี่ยม
 • เร่งเกมเพลย์ให้ไวขึ้น: สามเหลี่ยม, ขึ้น, ขวา, ลง, L2, L1, สี่เหลี่ยม
 • เกมเพลย์ช้าลง: สามเหลี่ยม, ขึ้น, ขวา, ลง, สี่เหลี่ยม, R2, R1
 • เรือบินได้: R2, วงกลม, ขึ้น, L1, ขวา, R1, ขวา, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นหมอกเยอะ: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
 • สามารถเล็งอาวุธในรถยนต์แม้กำลังขับ: ขึ้น, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, L2, ขวา, X, R1, ลง, R2, วงกลม
 • สมาชิกแก๊งจะเกิดไวมากขึ้น: ซ้าย, ขวา, ขวา, ขวา, ซ้าย, X, ลง, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, ขวา
 • เพิ่มทักษะอาวุธปืนกลายเป็นระดับ Hitman: ลง, สี่เหลี่ยม, X, ซ้าย, R1, R2, ซ้าย, ลง, ลง, L1, L1, L1
 • กระสุนไม่จำกัด: L1, R1, สี่เหลี่ยม, R1, ซ้าย, R2, R1, ซ้าย, สี่เหลี่ยม, ลง, L1, L1
 • เลือดไม่จำกัด: ลง, X, ขวา, ซ้าย, ขวา, R1, ขวา, ลง, ขึ้น, สามเหลี่ยม
 • สามารถดำน้ำไม่มีทางจม: ลง, ซ้าย, L1, ลง, ลง, R2, ลง, L2, ลง
 • ระบบฟิสิกส์การเลี้ยวรถไว (เกินไป): สามเหลี่ยม, R1, R1, ซ้าย, R1, L1, R2, L1
 • เรียก Jetpack: ซ้าย, ขวา, L1, L2, R1, R2, ขึ้น, ลง, ซ้าย, ขวา
 • กระโดดสูงขึ้น 10 เท่า: ขึ้น, ขึ้น, สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, ขึ้น, ขึ้น, ซ้าย, ขวา, สี่เหลี่ยม, R2, R2
 • จักรยานกระโดดสูงขึ้น: สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงกลม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงกลม, L1, L2, L2, R1, R2.
 • เพิ่มสกิลทักษะการขับสูงสุดทุกชนิด: สี่เหลี่ยม, L2, X, R1, L2, L2, ซ้าย, R1, ขวา, L1, L1, L1
 • CJ อ้วน: สามเหลี่ยม, ขึ้น ,ขึ้น, ซ้าย, ขวา, สี่เหลี่ยม, วงกลม, ลง
 • CJ ผอม: สามเหลี่ยม, ขึ้น ,ขึ้น, ซ้าย, ขวา, สี่เหลี่ยม, วงกลม, ขวา
 • CJ แข็งแรงมีกล้าม: สามเหลี่ยม,ขึ้น,ขึ้น,ซ้าย,ขวา,สี่เหลี่ยม,วงกลม,ซ้าย
 • CJ ไม่มีวันหิว: สี่เหลี่ยม, L2, R1, สามเหลี่ยม, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, L2, ขึ้น, X
 • เพิ่ม CJ ให้มีค่าเกียติยศสูงสุด (Respect): L1, R1, สามเหลี่ยม, ลง, R2, X, L1, ขึ้น, L2, L2, L1, L1
 • เพิ่ม CJ ให้มีค่าแรงดึงดูดทางเพศสูงสุด: วงกลม, สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, ขึ้น, วงกลม, R1, L2, ขึ้น, สามเหลี่ยม, L1, L1, L1
 • เปลี่ยนช่วงเวลาเป็นตอนเช้า: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, สี่เหลี่ยม
 • เปลี่ยนช่วงเวลาเป็นตอนกลางคืน (ตลอดกาล): R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, สามเหลี่ยม
 • เปลี่ยนประชาชนกลายเป็นแก๊งสเตอร์: L2, ขึ้น, R1, R1, ซ้าย, R1, R1, R2, ขวา, ลง
 • ไม่มีประชาชนไม่มีรถสัญจร: X, ลง, ขึ้น, R2, ลง, สามเหลี่ยม, L1, สามเหลี่ยม, ซ้าย
 • เปลี่ยนช่วงเวลาเป็นตอนเที่ยง: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ลง
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นพระอาทิตย์สอดส่อง: ซ้าย, ซ้าย, L2, R1, ขวา, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, L1, L2, X
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นท้องฟ้ามืดครึ้ม: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, สี่เหลี่ยม
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นพายุฝน: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, วงกลม
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นพายุทราย: ขึ้น, ลง, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
 • เปลี่ยนสภาพอากาศเป็นหมอกเยอะ: L2, ลง, ลง, ซ้าย, สี่เหลี่ยม, ซ้าย, R2, สี่เหลี่ยม, X, R1, L1, L1
 • ประชาชนโจมตีซึ่งกันและกัน (ไม่สามารถปิดใช้งานได้): ลง, ขึ้น, ขึ้น, ขึ้น, X, R2, R1, L2,
 • ประชาชนก่อจลาจล (ไม่สามารถปิดใช้งานได้): ลง, ซ้าย, ขึ้น, ซ้าย, X, R2, R1, L2,
 • ประชาชนมีอาวุธติดตัว: R2, R1, X, สามเหลี่ยม, X, สามเหลี่ยม, ขึ้น, ลง
 • ประชาชนโจมตีซึ่งกันและกันด้วยอาวุธติดตัว: X, L1, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, ลง, X, L2, สามเหลี่ยม, ลง, R1, L1, L1
 • ธีม Yakuza และรถสัญจรทุกคนเป็นสีดำ: X, X, ลง, R2, L2, วงกลม, R1, วงกลม, สี่เหลี่ยม
 • การจราจรจะกลายเป็นรถสีชมพู: วงกลม, L1, ลง, L2, ซ้าย, X, R1, L1, ขวา, วงกลม
 • โสเภณีจะให้เงินผู้เล่น: ขวา, L2, L2, ลง, L2, ขึ้น, ขึ้น, L2, R2
 • สามารถเรียกเข้าพวกได้ทุกคน (พร้อมปืน 9mm): ลง, สี่เหลี่ยม, ขึ้น, R2, R2, ขึ้น, ขวา, ขวา, ขึ้น
 • สามารถเรียกเข้าพวกได้ทุกคน (พร้อมปืน Rocket): R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, ลง, X
 • เรียก Monster: ขวา, ขึ้น, R1, R1, R1, ลง, สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, X, วงกลม, L1, L1
 • เรียกร่มชูชีพ: ซ้าย, ขวา, L1, L2, R1, R2, R2, ขึ้น, ลง, ขวา, L1
 • เรียกรถถัง Rhino: วงกลม, วงกลม, L1, วงกลม, วงกลม, วงกลม, L1, L2, R1, สามเหลี่ยม, วงกลม, สามเหลี่ยม
 • เรียกรถ Stretch Limo: R2, ขึ้น, L2, ซ้าย, ซ้าย, R1, L1, วงกลม, ขวา
 • เรียกรถ Bloodring Banger: ลง, R1, วงกลม, L2, L2, X, R1, L1, ซ้าย, ซ้าย
 • เรียกรถกอล์ฟ Caddy: วงกลม, L1, ขึ้น, R1, L2, X, R1, L1, วงกลม, X
 • เรียกรถ Dozer: R2, L1, L1, ขวา, ขวา, ขึ้น, ขึ้น, X, L1, ซ้าย
 • รถสัญจรมีแต่รถเร็ว: ขวา, R1, ขึ้น, L2, L2, ซ้าย, R1, L1, R1, R1
 • เรียกรถ Hotring Racer #1: R1, วงกลม, R2, ขวา, L1, L2, X (2), สี่เหลี่ยม, R1
 • เรียกรถ Hotring Racer #2: R2, L1, วงกลม, ขวา, L1, R1, ขวา, ขึ้น, วงกลม, R2
 • เรียก Hunter: วงกลม, X, L1, วงกลม, วงกลม, L1, วงกลม, R1, R2, L2, L1, L1
 • รียก Rancher: ขึ้น, ขวา, ขวา, L1, ขวา, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, L2
 • เรียก Tanker: R1, ขึ้น, ซ้าย, ขวา, R2, ขึ้น, ขวา, สี่เหลี่ยม, ขวา, L2, L1, L1
 • เรียก Hydra: สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, X, L1, L1, ลง, ขึ้น
 • เรียกมอเตอร์ไซค์ 4 ล้อ Quad Bike: ซ้าย, ซ้าย, ลง, ลง, ขึ้น, ขึ้น, สี่เหลี่ยม, วงกลม, สามเหลี่ยม, R1, R2
 • เรียกเรือ Vortex: สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, X, L1, L2, ลง, ลง
 • เรียก Stunt Plane: วงกลม, ขึ้น, L1, L2, ลง, R1, L1, L1, ซ้าย, ซ้าย, X, สามเหลี่ยม.
 • ทุกคนกลายเป็นไซตามะต่อยหมัดเดียวจอด: ขึ้น, ซ้าย, X, สามเหลี่ยม, R1, วงกลม, วงกลม, วงกลม, L2
 • การจราจรจะเต็มไปด้วยรถบ้านนอก: สามเหลี่ยม, ซ้าย, สี่เหลี่ยม, R2, ขึ้น, L2, ลง, L1, X, L1, L1, L1
 • ปลดล็อค Romero: ลง, R2, ลง, R1, L2, ซ้าย, R1, L1, ซ้าย, ขวา
 • ปลดล็อค Trashmaster: วงกลม, R1, วงกลม, R1, ซ้าย, ซ้าย, R1, L1, วงกลม, ขวา