GTA 6 รวม Liberty City และ Vice City ไว้ในเกมเดียว

GTA 6 คือการที่ตัวเกมจะมี Feature ในการรวมเอาสองเมืองใหญ่เข้ามาด้วยกันคือ Liberty City และ Vice City จากการเปิดเผยของบุคคลลึกลับใน pastebin โดยเขากล่าวว่าเราจะเริ่มจากการเป็นอาชญากรในเมือง Liberty City และกลายเป็นราชายาเสพติด (Drug Lord) ในเมือง Vice City ก่อนที่จะถูกลบไปในที่สุด โดยข่าวนี้ได้รับจากนำเสนอผ่านเว็บไซต์ gamerant

ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้าที่ทาง GTA จะมี Feature ในการเดินทางไปมาระหว่างเมืองใหญ่ ซึ่งหากข่าวลือนี้เป็นจริงเกม GTA 6 จะต้องเป็นเกมในเครื่อง Console ยุคถัดไปเพราะว่าไม่สามารถที่เครื่อง Console ในยุคปัจจุบันไม่สามารถที่จะรองรับสเกลเกมใหญ่ระดับนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น Xbox One X หรือ PlayStation 4 Pro ก็ตาม

GTA 6 มีข่าวลือว่าจะออกพร้อมกับเครื่อง PlayStation 5 ดังนั้นยังเหลือเวลาอีกนานให้เหล่าเกมเมอร์และแฟน ๆ ได้เตรียมตัว