Tag Archives: เล่นGTA

เด็กช่วยชีวิตคุณตาจาประสบการณ์เล่นGTA

GTA หรือเกมส์ Grand Theft Auto ในมุมมองของบุคคลทั่วไป หรือแม้กระทั่งผู้เล่นมองว่า เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่บรรจุความรุนแรงและผิดกฏหมายมากมาย แต่ก็มีอีกมุมเล็กๆอีกมุมที่มอบการเรียนรู้แก่สังคมและครอบครัว

Charley Cullen เด็กหนุ่มวัย 11 ปีได้ช่วยชีวิต Finn คุณปู่แท้ๆของตัวเองวัย 79  ด้วยทักษะการขับรถที่เรียนรู้มาจากการเล่นเกม Grand Theft Auto(GTA) เมื่อคุณปู่ได้หมดสติขณะที่กำลังขับรถที่ความเร็ว 73 ไมล์ต่อชั่วโมง

ภายในเกมส์ Grand Theft Auto นอกจากที่จะมีภารกิจที่ต้องไปปล้นหรือทำสิ่งผิดกฏหมายแล้ว การขับรถในเกมส์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์เพื่อเดินทางไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว หนำซ้ำ ผู้เล่นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขับรถทั้งสิ้น ที่น่าสนใจคือ เกมส์ GTA มีการพัฒนาเรื่องความสมจริงในการขับเคลื่อน ทำให้ผู้เล่นเรียนรู้และรับทราบถึงการขับรถเบื้องต้น ตลอดจน การจราจรในท้องถนนในเกมส์