Tag Archives: adventure game

GTA 6 อาจมีระบบ NPC ที่ฉลาดขึ้น จากการจดสิทธิ์บัตร AI แบบใหม่ของ Rockstar

แม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่สำหรับข่าวนี้น่าจะเป็นที่น่าสนใจสำหรับแฟนเกม GTA ที่กำลังรอคอยภาค 6 เป็นอย่างมาก โดยทาง Take-Two ได้เข้าไปจดทะเบียนสิทธิ์บัตรตัวระบบ AI แบบใหม่ โดยระบุว่า “ระบบที่จะสร้างความเสมือนจริงของสภาพแวดล้อมในการเล่นเกม”

จากรายงานระบบดังกล่าวจะทำให้ AI มีความเป็นธรรมชาติและเรียนรู้พฤติกรรมสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น AI ที่เป็นชาวเมืองนั้นจะเรียนรู้การเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะ สังเกตกฎจราจร หรืออาจมีการเปลี่ยนเส้นทางเองหากเจอรถติดหรือขับรถช้าลงเมื่อเริ่มมืด เป็นต้น

อย่างไรก็ตามข้อมูลนั้นไม่ได้ระบุว่าจะเอาไปใช้กับเกมอะไร แต่มีการระบุแน่นอนของคำว่า “การจราจร” “การไล่ล่าด้วยความเร็วสูง” ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเอาไปใช้กับเกมอย่าง GTA 6 ที่มีระบบจราจรในเกมอยู่แล้ว แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเอาไปใช้กับเกมใหม่อย่าง Red Dead Redemption 3 ก็เป็นไปได้

แม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมี GTA 6 หรือจะวางจำหน่ายตอนไหน แต่ก็เป็นอีกข่าวที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยสำหรับแฟนเกม เพราะระบบนี้สามารถเอาไปใช้กับเกมอื่นหรือแนวอื่นได้หลากหลายนั่นเอง